Sinemalar, kamu kurumlarına toplu bilet satabilecek | GazeteKalemGazeteKalem

28 Kasım 2021 - 02:07

Sinemalar, kamu kurumlarına toplu bilet satabilecek

Daha önce, sadece MEB okullarını kapsayan toplu sinema bileti satışına yönelik istisna, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Son Güncelleme :

20 Ekim 2021 - 23:07

Sinema işletmecilerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişilerine yönelik toplu bilet satışı ”abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyeti” yasağı kapsamından çıkarıldı. 

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasını öngören düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Yönetmeliğin 16/1. maddesi ”Sinema salonu işletmecileri ya da sinema bileti satan diğer gerçek veya tüzel kişiler indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremez” kuralını getiriyor. 

Yürürlükteki düzenlemede, yapımcı veya dağıtımcıdan yazılı onay almak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda öğrenci gruplarına satılan biletlerin bu kapsamda değerlendirilmeyeceği belirtiliyordu. Yapılan değişiklikle tüm “kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişileri tarafından satın alınan” biletler bu kapsama alındı.

Daha önce, sadece MEB okullarını kapsayan toplu sinema bileti satışına yönelik istisna, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Yapılan değişiklikten sonra, yönetmeliğin ilgili maddesinin son hali şöyle: 

”Sinema salonu işletmecileri ya da sinema bileti satan diğer gerçek veya tüzel kişiler indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremez. Yapımcı veya dağıtımcıdan yazılı onay almak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişileri tarafından satın alınan biletler toplu satış, kampanya ve promosyon olarak değerlendirilmez. Bilet satış bedelini etkilemeyen, ücretsiz giriş hakkı sağlamayan üyelik kartı uygulamaları abonelik olarak değerlendirilmez.”